شنبه، آذر ۰۸، ۱۳۸۲

« حذف به قرينه مستي ۲۰ »

نزديکتر بيا
نترس ، هيچ اتفاقی نيست که بيفتد
نزديکتر که باشی مستيم را نمی بينی
در عوض
کنار گوشت چيزی می خوانم
که عين توست
نزديکتر بيا
ترسو

هیچ نظری موجود نیست: