جمعه، آبان ۲۳، ۱۳۸۲

« حذف به قرينه مستي 18 »

کبريت را روشن می کنم
همه چيز هست
خاموش می کنم
نيست .
نور
چطور به فکرش رسيد
خدا را می گويم .

هیچ نظری موجود نیست: