شنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۹۷


حذف به قرینه مستی ۳۳


این دوشنبه که هیچ
شنبه‌شنبه  شد
در عوض، بیا از این لوس بازی‌ها
به‌جای ستاره
هر وقت ۹۰ دیدیم به یاد هم باشیم
عین لقاح مصنوعی
بیاو، دور خال شانه‌ات
این جمله را، به عشق من بکوب: 
لذتی که حرفش بود
همان که از کف رفت
مستی و راستی
طعم خون پستانت
زهرمارش
زهرمار هر که بعد از من

حذف به قرينه مستی  ۳۲


دوقطبی غلیظ
با قطب شربتش
لبمست
عشق‌بازی لابه‌لای گوزنهایی
که در اتاق می‌لولند
: نمردیم و گوله هم خوردیم
این تیر را به خال می‌زنم
خال می‌شوم
خشخاش می‌شوم
بالای لبش
همیشه هستم و
کسی نمی‌بیند
همیشه هستم و
کسی نمی‌داند

حذف به قرينه مستی۳۱


کاری اگر باشد
دلم نمی‌سوزد
نامردم اگر خونی بریزم
خون
خیلی کم‌ست
زخم را درست توی سرت می‌کارم
زیر موهای مشکی زیبایت
چند لایه پایین‌تر
زیر سینه‌های عزیزت
چند لایه پایین‌تر
مثل چاقوکش‌های حرفه‌ای
خطی می‌کشم و
شما را بخیر و
ما را به سلامت