جمعه، آبان ۳۰، ۱۳۸۲

« حذف به قرينه مستي 1۹ »

مستيه ديگه
وقتی می خوای بياد ، ميره
وقتی می خوای بره ، مياد
مثل خيلی چيزا
زن
آخريشه .

هیچ نظری موجود نیست: