چهارشنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۹۴

حذف به قرینه مستی ۳۰
 
این خط چشم
همین‌طور که می‌رود، می‌برد
مرا می‌برد
تو را می‌آورد
تا زیر نگاه من
تا خطی که می‌رود
تا جایی که می‌شود
این خط چشم
همین‌طور که می‌رود
می‌آورد