چهارشنبه، فروردین ۰۷، ۱۳۹۲

حذف به قرینه مستی ۲۹
 
سنجاقت را
از جارو برقی
لنگه‌ی گوشواره‌ را
از لای تشک مبل
و عطرت را از حوله‌ات
می‌کشم بیرون
فقط می‌ماند نکته‌ای
که از بختِ بدم کاملن علمی‌ست
کوتاه‌ترین فاصله
بین دو نقطه
مرگ است