چهارشنبه، مهر ۱۶، ۱۳۸۲

« حذف به قرينه مستی ۱۲ »

سيگارمو تو تاريکی می چرخونم
هی می چرخونم
يه حلقه بزرگ از يه نقطه
که من از توش رد نمی شم .

هیچ نظری موجود نیست: