چهارشنبه، مهر ۲۳، ۱۳۸۲

« حذف به قرينه مستي 14 »
پيك چندم بود كه مي خواستم كه باشم؟
اولش يادم نيست.
دومش همينگوی بود.
حالا کجای کاریم كه صحبت به زن كشيده؟

هیچ نظری موجود نیست: