دوشنبه، دی ۰۸، ۱۳۸۲

« حذف به قرينه مستي 22 »

مهم اين است كه تا اينجا را رسيده اي
حالا فقط بايد درست روبروي زنگ بايستي .
يك حساب ساده است .
سه تا واحد شش مي بيني ، پس هر سه يكي ست .
انگشتت را نزديك كن ، سه تا كه شد زنگها را فشار بده .

هیچ نظری موجود نیست: