چهارشنبه، شهریور ۲۶، ۱۳۸۲

« حذف به قرينه مستی ۱۱ »

حالا فرض که سيامست
اين دو زاری بايد اينطوری قميش بياد
يا اين تلفن بايد اسهال بگيره ،‌ تو اين وقت شب
خب معلومه آدمو می گيرن
وقتی وسط چهار راه داد بزنی :
« کسی چخوف منو نديده ؟ »

هیچ نظری موجود نیست: